Dbamy o Państwa prywatność

1

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamieniarstwo VEGA | ul. Kościelna 28c/2, 41-103 Siemianowice Śląskie

2

W kwestii ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod  adresem: biuro@vegavega.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: 

Kamieniarstwo VEGA | ul. Kościelna 28c/2, 41-103 Siemianowice Śląskie

3

Państwa dane osobowe są pozyskane w związku z przygotowaniem oferty, procesu sprzedaży i realizacji zlecenia.

4

Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy.

5

Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • dane teleadresowe
  • preferencje
  • w przypadku zawarcia umowy dodatkowo: imiona, nazwiska

7

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

8

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, od przepisów prawa, które obligują przez określony czas.

9

Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przeniesienia Państwa danych osobowych,
  • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

10

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12

Podanie danych jest dobrowolne.